Redukcjonizm vs podejście zorientowane systemowo. Związek podejścia zorientowanego systemowo z teorią fraktali

Obserwując uważnie naturę, z łatwością można dostrzec cykliczność różnorodnych zjawisk. Niczym wdech i wydech, wznoszenie i opadanie, tak i strumienie globalnych trendów umysłowych i naukowych zmieniają okresowo swój kierunek, przy czym każdy okres i kierunek jest jednakowo ważny. Nie jest to jednak “kręcenie się wokół koła” a lepiej to zobrazuje wspinanie się w górę po spirali, z każdym cyklem znajdując…

Czytaj dalej

Czym jest fraktal?

Fraktale w pierwszym momencie kojarzą się z czymś bardzo abstrakcyjnym i odległym, wydaje się iż na codzień nie ma się z nimi nic do czynienia. Jednak nic bardziej mynego. Każdy widział fraktal gdyż każdy widział np. Drzewo, lecz mógł nie zdawać sobie z tego sprawy. Można powiedzieć, że fraktale służą do pewnego sposobu opisu obiektów naturalnych i z m.in. takiej…

Czytaj dalej

Fraktale w medycynie II. Zmienność rytmu zatokowego

W poprzedniej części- Fraktale w medycynie I, zostały przedstawione przykłady skupiające się głównie na anatomicznych, morfologicznych przejawach fraktali. Ta część poświęcona zostanie w całości szczególnie jednemu parametrowi- zmienności rytmu zatokowego, gdyż jest to obecnie najczęściej badana funkcja pod względem właściwości fraktalnych, wykorzystująca wiele nowych narzędzi badawczych. Równie ważnym powodem jest to, iż parametr ten sam w sobie niesie zaskakująco dużo…

Czytaj dalej

Fraktale w medycynie I

Chaos i fraktale są ze sobą powiązane, wstępnie zostało to przedstawione W poszukiwaniu wzorca... Jednakże spoglądając na daną strukturę poprzez jej "zewnętrzną fasadę", pierwszą warstwą jest fraktalny- samopodobny charakter jej organizacji. Do ukazania tej organizacji służy geometria fraktalna, którą używa się w opisie struktur, co do których geometria euklidesowa nie ma zastosowania gdy chodzi o precyzyjne pomiary, a okazuje się że…

Czytaj dalej

Wymiar fraktalny

Wymiar fraktalny jest jedną z podstawowych cech opisujących fraktal. Aby przybliżyć to pojęcie należy najpierw przypomnieć podstawowe wiadomości na temat wymiarów i pewnych właściwości z nimi związanych. Celem poniższego wprowadzenia będzie wyjaśnienie w jaki sposób wymiar danego obiektu można przedstwić za pomocą wzroru: D- wymiar N- liczba podstawowych części jaką obiekt zawiera o s- skali podobieństwa Innymi słowy: Logarytm przy…

Czytaj dalej

W poszukiwaniu wzorca, chaos i fraktale.

Odkrywanie praw przyrody i natury rzeczywistości dzięki matematyce ma długą historię i sięga od czasów starożytnych, poprzez szereg postaci jak Pitagoras, który pisał: „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy.”, Leonarda Fibonacci znanego ze sławnego ciągu Fibonacciego czy D'Arcy Thompsona, opisującego matematyczne oblicze naturalnych form w przełomowym dziele "O wzroście i formie" oraz wiele innych aż do czasów współczesnych. Obecnie najbardziej zaawansowaną…

Czytaj dalej

Hipoteza symulacji

Koncepcje na temat możliwości aktualnego funkcjonowania w obrębie wirtualnej rzeczywistości nie są nowe z punktu widzenia literatury i filmów sci-fi. Jest to tym prostsze do wyobrażenia im bardziej obserwujemy rozwój technologii komputerowych, zdolnych niebawem do tworzenia wirtualnych rzeczywistości trudnych wizualnie do odróżnienia od świata realnego. Jednakże obserwacje te zdają się prowadzić do zadawania pytań i posiadania wątpliwości co do prawdziwości…

Czytaj dalej
Close Menu